Naturlig Livsglädje

Holistisk hälsa, Hälsomotivation, Reiki Healing
Hyposyntesterapi, Mindfulness

0705 81 04 74

Sofia@naturliglivsgladje.se

Kalmarvägen 36, 590 43, Rimforsa

Missa inte Naturliga Kvinnor – tre månaders program, start 14 mars!

Samtalsgrupp som blandar både terapi, coaching, meditation, hypnos och skapar kvinnlig kraft!

Holistisk hälsa, Hälsomotivation, Reiki Healing, Mindfulness, Hyposyntesterapi i Rimforsa

Holistisk hälsa & Hälsomotivation

Holistisk hälsa och hälsomotivation är två begrepp som ofta används tillsammans när det gäller att beskriva en helhetssyn på hälsa och välbefinnande. Holistisk hälsa innebär att man ser på människan som en helhet, där kropp, själ och sinne är sammanlänkade och påverkar varandra. Det handlar om att ta hand om hela kroppen och att vara uppmärksam på vad som kan påverka vår hälsa på olika sätt.

Hälsomotivation handlar om att skapa motivation och vilja till att ta hand om sin hälsa. Det kan vara svårt att veta var man ska börja och hur man ska hålla motivationen uppe när det gäller att göra hälsosamma val. Att ha hälsomotivation innebär att man är medveten om sina hälsobeteenden och att man har en positiv inställning till att göra förändringar som kan förbättra ens hälsa.

Behandling av holistisk hälsa och hälsomotivation kan variera beroende på vilka specifika behov man har. Vanliga behandlingar inkluderar kost- och träningsrådgivning, mindfulness-övningar, stresshanteringstekniker och alternativ medicin som akupunktur och massage. Det är viktigt att behandlingen anpassas efter individens behov och att den tar hänsyn till hela personen, inte bara en specifik sjukdom eller symtom.

I slutändan handlar det om att arbeta med hela personen, inklusive fysiska, mentala och emotionella faktorer, för att uppnå en högre nivå av hälsa och välbefinnande. En holistisk syn på hälsa och hälsomotivation kan hjälpa människor att uppnå hälsosamma beteenden som varar livet ut.

Holistisk hälsa, Hälsomotivation, Reiki Healing, Hyposyntesterapi, Mindfulness i Rimforsa, Linköping, Mjölby, Söderköping, Boxholm, Åtvidaberg, Västervik, Vimmerby, Norrköping, Finspång.

Hyposyntesterapi

Hyposyntes är en terapiform som fokuserar på personens upplevelser och erfarenheter snarare än enbart på kognitiv förståelse och analys. Det är en form av psykoterapi som betonar betydelsen av att uppleva och bearbeta känslor och tankar på ett autentiskt sätt för att främja självmedvetenhet och personlig tillväxt.

Hyposyntesterapi grundar sig på teorin om att det mänskliga sinnet är ett integrerat system, där både känslor och tankar samverkar. Terapiformen fokuserar på att integrera och balansera dessa två element genom att hjälpa patienten att bli mer medveten om sina känslor och hur de påverkar deras tankar och beteenden.

Genom att använda tekniker som visualisering och kroppsmedvetenhet, kan hyposyntesterapi hjälpa patienten att utforska och förstå sina egna inre processer. Detta kan sedan hjälpa patienten att bättre hantera sina känslor och beteenden och att uppnå personliga mål.

Mindfulness

Mindfulness är en form av meditation som fokuserar på att vara uppmärksamhet och närvarande i nuet, utan att döma eller bedöma upplevelserna. Det är en teknik som kan hjälpa individer att hantera stress, ångest, depression och andra psykiska tillstånd.

Under en mindfulness-behandling lär sig deltagarna att fokusera på sin andning och kroppsliga upplevelser, samt att observera sina tankar och känslor utan att reagera på dem. Genom övningar som meditation, yoga och mindfulnessträning, kan deltagarna lära sig att släppa taget om distraktioner och bekymmer och att fokusera på ögonblicket.

Behandlingen är oftast strukturerad i sessioner som leder deltagarna genom en serie övningar och uppgifter. Som kvalificerad mindfulness terapeut kan jag ge dig vägledning och stöd för att hjälpa dig att utveckla dina färdigheter och uppnå en djupare förståelse av mindfulness-principerna.

Bor du i Rimforsa, Linköping, Mjölby, Söderköping, Boxholm, Åtvidaberg, Västervik, Vimmerby, Norrköping, Finspång och vill boka tid för Holistisk hälsa, Hälsomotivation, Reiki Healing, Hyposyntesterapi, Mindfulness?

Reiki Healing

Reiki healing är en alternativ medicinsk praxis som involverar användning av energi för att främja helande i kroppen. Ursprungligen utvecklades tekniken i Japan på 1920-talet av en man vid namn Mikao Usui. Det har sedan dess spridit sig över hela världen och används ofta som en komplementär terapi.

En reiki-healing behandling går till så att en utbildad reiki-healer placerar sina händer på eller nära patientens kropp i olika positioner. Under denna tid skickar healern energi till patientens kropp genom att använda specifika handpositioner som motsvarar de olika energicentren i kroppen. Det är inte nödvändigt att röra vid patienten, eftersom energin kan överföras genom fältet runt kroppen.

Under en behandling kan patienten uppleva en känsla av värme, stickningar eller pulsering i områden där healern lägger händerna. Det är vanligt att patienter känner sig avslappnade och upplever en känsla av frid efter en behandling. Många människor upplever också en minskning av stress och ångest efter en reiki-behandling.

En reiki-behandling kan ta mellan 45 minuter till en timme och utförs ofta på en massagebänk eller stol. Vanligtvis utförs behandlingar i en avslappnad miljö, till exempel ett behandlingsrum eller ett hem, och patienten ligger bekvämt på en mjuk madrass eller på en massagebänk.

NATURLIG LIVSGLÄDJE

Mitt namn är Sofia Ekeroth och jag vill välkomna dig till mitt nystartade företag: ”Naturlig Livsglädje – stärker din inre kraft”. Jag arbetar med personlig utveckling och holistisk hälsa. Mina roller är Hälsocoach & friskvårdare, Pedagog & idrottsvetare, Hyposyntesterapeut & Reikihealer, Meditationsledare & före detta kock med stort intresse för hur varje människa kan skapa holistiska hälsa och livsglädje i sitt liv. För tillfället utbildar jag mig till kostrådgivare, Soul Manifestation Coach och mindfulness instruktör.

För dig som vill boka tid för Holistisk hälsa, Hälsomotivation, Reiki Healing, Hyposyntesterapi, Mindfulness finns jag. i Rimforsa, Linköping, Mjölby, Söderköping, Boxholm, Åtvidaberg, Västervik, Vimmerby, Norrköping, Finspång.